Σαμπρέλα για Πλωτήρα Πνευματικό

samprela

Σαμπρέλα για πλωτήρα πνευματικό τροφίμων :

 • 50-80 Λίτρων :Διάμετρος (mm):400, Ύψος (mm):50
 • 100 Λίτρων :Διάμετρος (mm):450, Ύψος (mm):50
 • 150 Λίτρων :Διάμετρος (mm):500, Ύψος (mm):50
 • 200 Λίτρων :Διάμετρος (mm):550, Ύψος (mm):50
 • 300 Λίτρων :Διάμετρος (mm):600, Ύψος (mm):50
 • 400 Λίτρων :Διάμετρος (mm):700, Ύψος (mm):50
 • 500 Λίτρων :Διάμετρος (mm):750, Ύψος (mm):50
 • 750 Λίτρων :Διάμετρος (mm):800, Ύψος (mm):50
 • 1000 Λίτρων :Διάμετρος (mm):900, Ύψος (mm):50
 • 1500 Λίτρων :Διάμετρος (mm):990, Ύψος (mm):50
 • 2000 Λίτρων :Διάμετρος (mm):1245, Ύψος (mm):50
inoxForm 2024 * e-mail: info@inoxform.gr * Tel.: 210 49 44 555 * FAX : 210 41 00 443