Δοχεία Ανοξείδωτα "europa45 Κιλά

europa miele 30Lt

30 Λίτρων - 45 Κιλάμελιού:Διάμετρος (mm):360, Ύψος (mm):360,Πάχος (mm):0,8,

Βάρος (kg):4.5, Tap:1”, Στόμιο (mm):230

inoxForm 2024 * e-mail: info@inoxform.gr * Tel.: 210 49 44 555 * FAX : 210 41 00 443