Καζάνια βρασμού ανατρεπόμενα

  • 50 Λίτρων :Διάμετρος (mm):420,Ύψος (mm):360,Πάχος (mm):0,8,Πάτος (mm):1,0
  • 75 Λίτρων :Διάμετρος (mm):420, Ύψος (mm):550,Πάχος (mm):0,8,Πάτος (mm):1,0
  • 100 Λίτρων :Διάμετρος (mm):550, Ύψος (mm):550,Πάχος (mm):0,8,Πάτος (mm):1,0
  • 150 Λίτρων :Διάμετρος (mm):580, Ύψος (mm):580,Πάχος (mm):0,8,Πάτος (mm):1,0
  • 200 Λίτρων :Διάμετρος (mm):640, Ύψος (mm):630,Πάχος (mm):0,8,Πάτος (mm):1,0
inoxForm 2024 * e-mail: info@inoxform.gr * Tel.: 210 49 44 555 * FAX : 210 41 00 443