Πλωτήρας Πνευματικός ανοξείδωτος 18/10

SANSONE-plotiresamprela

Πλωτήρας πνευματικός ανοξείδωτος 18/10 :

  • 100 Λίτρων :Διάμετρος (mm):460, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
  • 150 Λίτρων :Διάμετρος (mm):540, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
  • 200 Λίτρων :Διάμετρος (mm):570, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
  • 300 Λίτρων :Διάμετρος (mm):640, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
  • 400 Λίτρων :Διάμετρος (mm):690, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
  • 500 Λίτρων :Διάμετρος (mm):740, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
  • 750 Λίτρων :Διάμετρος (mm):800, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
  • 1000 Λίτρων :Διάμετρος (mm):900, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
  • 1500 Λίτρων :Διάμετρος (mm):990, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
  • 2000 Λίτρων :Διάμετρος (mm): 1245, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
inoxForm 2024 * e-mail: info@inoxform.gr * Tel.: 210 49 44 555 * FAX : 210 41 00 443